Brädgården som servar både skärgård och fastland
Vare sig du bor i skärgården eller på fastlandet kan Vaxholms Byggmaterial förse dig med produkter till husbygget.
- Vi levererar både via bil och båt. Ute i skärgården tar vi Waxholmsbolaget till hjälp, säger Jerry Andersson.
Företaget har även en egen brygga där besökare utifrån skärgården kan lägga till med sina båtar. Jerry och brodern Dag Andersson tog över Vaxholms Byggmaterial efter sin pappa som startade företaget 1976.
- Jag började tidigt sommarjobba på brädgårdar där pappa jobbade, här har jag jobbat ända sedan han startade företaget, säger Jerry.

Vaxholms Byggmaterial säljer allt du behöver i byggväg, från grunden till hustaket. Cement, virke, dörrar och fönster. Spik, färg och vissa inredningsdetaljer såsom bänkskivor går också att hitta i butiken.
- Vi har ett stort lager och plats för mycket material. Det gör att vi kan hålla korta leveranstider och en hög servicenivå, säger Jerry.
För fem år sedan gick Vaxholms Byggmaterial med i kedjan Bygg Trygg. En sammanslutning bestående av sjuttiofem brädgårdar i hela Sverige.
- I Bygg Trygg ingår mindre brädgårdar som våran men även flera riktigt stora. Det gör att vi kan få väldigt bra avtal från de stora leverantörerna. Vi hjälper även varandra sinsemellan och levererar produkter som någon av oss saknar, samtidigt som kunden får en faktura från samma ställe som han eller hon brukar få. I slutändan tjänar både vi och kunden pris- och servicemässigt på ett sådant här samarbete, säger Jerry.
Vaxholms Byggmaterial är en ISO-certidfierad verksamhet. Företaget innehar både kvalitets- och miljöcertifikat.

Företagets framtid tycker Jerry ser ljus ut.
- Det byggs mycket i och omkring Vaxholm och det tror jag kommer fortsätta. Många vill flytta närmare vattnet och i Vaxholm får du både närheten till skärgården och till storstaden.

Vaxholms Byggmaterial AB

Bransch:
Byggmaterial

Telefon: 08-54130236
Fax: 08-54133528


Email:
jerry@waxholmsbyggmaterial.se

Hemsida:
www.waxholmsbyggmaterial.se

Adress:
Vaxholms Byggmaterial AB
Box 20, Eriksöv. 4
18521 Vaxholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN